Peer nuenen

  

De eerstvolgende

  P E E R

is op zondag 3 juni 2018 

van 14:00 tot 16:00

Dorpshuis De Koppelaar

De Koppel 1 te Nederwetten

 

inloop            13:30 uur

aanvang        14:00 uur

uitloop tot   17:00 uur

gratis toegang

 

 

P E E staat voor "Politiek en mEER"

 

PEER bundelt intelligentie en creativiteit en vormt zo een denktank om onderwerpen op het snijvlak van politiek, wetenschap en samenleving een podium te geven. Het centrale thema is "vernieuwing".

 

Maar PEER is meer. Het biedt ook een podium aan Nuenens cultureel talent. Dat kan zijn op het vlak van muziek, cabaret, theater, literatuur, fotografie of schilderkunst.

 

Peer is een initiatief van de gezamenlijke Nuenense politieke partijen.


De Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A is de eerste zorgcoöperatie van Brabant en Nederland. Hoogeloon is een kerkdorp van de gemeente Bladel en telt ruim 2100 inwoners. De coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in het dorp.

Kan dit ook in Nuenen?

Gastspreker: Ad Pijnenborg
(ambassadeur Zorgcoöperatie Overloon)

Locatie: De Koppelaar - Nederwetten
14:00 - 16:00 uur.

 

Ad Pijnenborg heeft een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker. In verband met zijn baan als hoofd maatschappelijk werk ging Ad met zijn gezin in 1975 in Hoogeloon wonen. De laatste jaren tot aan zijn pensioen had hij de leiding over een verzorgings- en verpleeghuis in Geldrop. Vanuit zijn betrokkenheid bij de gemeenschap van Hoogeloon was hij bestuurslid van regionale welzijnsinstellingen en van het schoolbestuur en de dorpsraad in Hoogeloon.

Op persoonlijke titel was hij sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling van Zorgcoöperatie Hoogeloon, de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Door de ontwikkelingen in Hoogeloon en de noodzaak van transitie van de zorgverlening in Nederland kreeg de zorgcoöperatie veel aandacht. Landelijke aandacht betekende ook bevestiging en erkenning voor de coöperatieve vorm van ondernemen en vooral voor de betrokkenheid van burgers. Deze ontwikkelingen werden gezien als kansen voor de participatie van burgers in de zorgverlening van de toekomst.

Vanaf 2013 werd het met de bouw van de Villa in het centrum van Hoogeloon mogelijk dat zelfs ouderen met dementie in het dorp konden blijven wonen. Uitdragen van de ontstaansgeschiedenis en de positieve ontwikkelingen van de zorgverlening in Hoogeloon leidt tot meer burgerinitiatieven in Nederland, maar ook tot versterking van de zorgcoöperatie Hoogeloon. Het is een belangrijke drijfveer voor Ad, om als ambassadeur van de zorgcoöperatie, ouderen te inspireren meer eigen verantwoordelijkheid voor de zorg te nemen. En overheden en zorgaanbieders te inspireren de zorg zo te organiseren dat deze meer aan kan sluiten bij de vraag van de klant.

Tussendoor is er ruimte voor muziek waarbij het podium open staat voor lokaal talent, deze keer verzorgd door  een pianist en daarna door een fagottrio.

 

Het fagottrio Bassoonicana bestaat uit Gertrude van Dulmen, Inge van Eerde en Marjolein Soeteman.

Zij hebben elkaar via het Kunstkwartier ontmoet en spelen al een paar jaar samen.

 

Anton Nguyen: Anton is 17 jaar en zit in de  zesde klas van het Dr.Knippenbergcollege en wil na de middelbare school een muzikale opleiding volgen aan het conservatorium voor lichte muziek.

 

De zaal is geopend vanaf 13.30 uur.De achterkant van Nederland.

Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken!!

 

 

Gastspreker: Prof. dr. Pieter Tops

Locatie: De Koppelaar - Nederwetten
14:00 - 16:00 uur.

 

Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie. Hij doet onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit. Recentelijk verschenen van zijn hand onder meer 'De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken' (samen met Jan Tromp van de Volkskrant) en 'Sleuren en sturen in 2017, De ontwikkeling van de relatie tussen de politie en het lokaal bestuur'

De achterkant van Nederland

Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken

                                          Pieter Tops en Jan Tromp

 

Een gemeentehuis gaat in vlammen op. Burgemeesters worden bedreigd, gemeenteraden geïnfiltreerd. Schatrijke criminelen sponsoren sportclubs. In volkswijken zijn drugsbazen de nieuwe welzijnswerkers. Als een Turkse jongen op straat wordt neergeschoten, komt Satudarah het verkeer regelen. Dit is de achterkant van Nederland.

 

Criminele netwerken hebben een veel grotere greep op het openbare leven dan velen van ons willen geloven. Is het echt zo erg? In Nederland? Dit boek is uit het leven gegrepen. Zegt een burgemeester: ‘Hier in het dorp rijden mensen rond in vreselijk dikke auto’s, hun arm vorstelijk buiten het raam gestoken. Ze willen maar één ding laten zien: wij zijn hier de baas.’  

Er is in ons land een weerbare onderklasse ontstaan met een uitgesproken afkeer van elites. Die onderklasse geeft een eigen invulling aan het voornaamste leerstuk van de liberale samenleving: zelfredzaamheid. De VOC-mentaliteit bestáát – de Verenigde Ondermijnende Criminaliteit. Voorlopig heeft de logge overheid het nakijken.

 

 Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde, verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de Politieacademie.

 Jan Tromp is journalist en was ondermeer adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant.

  

 De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken | ISBN 978-94-6003-139-7| paperback|  256 pagina’s | € 19,99 | 10 januari 2017Wonen zonder Gas

Op  8 oktober spreekt David Smeulders over "wonen zonder gas".

prof. Dr. Ir. David Smeulders ijvert al jaren voor “wonen zonder gas”.

Na zijn studie in Delft en promotie in Eindhoven is hij hoogleraar energietechnologie aan de TU/e.

“We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen en daarbij past onderzoek en toepassing van nieuwe duurzame energiebronnen”, aldus David Smeulders.

Tussendoor is er ruimte voor muziek waarbij het podium openstaat voor lokaal talent, deze keer voor Martijn van den Akker, een eigenzinnige zanger die zichzelf op meeslepende wijze begeleidt op gitaar.

De zaal is geopend vanaf 13.30 uur.Johan Ebberink

spreekt op 25 juni over

Samen werken in de zorg

Johan is een expert op het gebied van medezeggenschap en participatie in de zorg

Zijn boek Leem (zie beschrijving hieronder) maar ook de nota: waardigheid en trots (2015) (downloadlink) is de inspiratie voor deze middag. Gedachten hierbij zijn: Hoe kan medezeggenschap in de zorg werken? Waarin kan je participeren en waarin niet? Medezeggenschap, versterkt dat de democratie?

Het thema voor de middag: “medezeggenschap en participatie in de zorg” wordt samengevat in de pakkende titel “Samen werken aan de zorg”

 -------------------------------------------------------------------------

Leem

Rondom de verpleegzorg heerst veel onrust. Dit boek gaat over allerlei zaken, die betrekking hebben op het wonen, de zorg en het welzijn binnen een verpleeghuis. Het bespreekt de onvermijdelijke noodzaak tot verandering. Het is geen aanklacht, maar zoekt naar samenhangende oplossingen voor de knelpunten. Als vertegenwoordiger van de cliënt en zijn mantelzorger kan en moet de cliëntenraad daarin een belangrijke rol spelen. Het boek is aanbevelenswaardig voor allen die op een of andere wijze te maken hebben met de verpleeghuiszorg, zoals mantelzorgers en naasten van de bewoners, medewerkers en leidinggevenden in de zorg. Je hoeft het boek niet van voor naar achteren te lezen. 'Shoppen' kan ook!

Bol.com / isbn 9789082683103 / € 13,50

----------------------------------------------------------------------------

Judith Tesser is deze middag de dagvoorzitter

Zij is zelfstandig Communicatie Regisseur in de technologiesector.

 

 

Tip Jar

verzorgt de keigave muzikale invulling.

Als Tip Jar speelt kan je eenvoudig niet stil blijven zitten. Hun zelfgemaakte songs hebben een uitzonderlijk karakter. De teksten zijn doorspekt met humor en de muziek is van kwalitatief zeer hoog niveau.

* Americana, alternatieve country, honky tonk van een uitzonderlijk hoog niveau en wanneer Bart achter de toetsen plaatsneemt, bespeur je zelfs enkele flarden barrelhouse.

* Bart de Win (gitaar, toetsen en zang), Harry Hendriks (gitaar, banjo, ukelele en mandoline) en frontdame Arianne Knegt nemen reeds geruime tijd een verdiende plaats in, in het Americanawereldje. Die wereld beperkt zich zelfs niet tot Nederland, want ook in Amerika zijn ze graag gezien.

* Arianne heeft niet alleen een enorme uitstraling, maar bezit bovendien een zeer knappe, heldere stem. Voeg daarbij Bart en Harry, beiden rasmuzikanten en een heerlijk avondje Americana was een feit.

* Vocaal is het trio echt heel sterk. Dat uit zich vooral in de samenzang.

Kijk alvast eens op hun website: http://www.tipjar.nl/ en beluister daar enkele songs. Of klik op de video hiernaast 

 

De Peer hierna is op  8 okt  2017 

en  daarna op zondag 21 jan 2018 

Heeft u suggesties voor een onderwerp, thema, spreker of culturele invulling dan vernemen wij dat graag van u via het e-mail formulier onderaan deze pagina.De eerste bijeenkomst van PEER was een groot succes.

Deze vond plaats op 12 februari 2017 in de raadzaal van Het Klooster.

Het thema  "Economie op mensenmaat"  werd ingeleid door Piet van Elswijk.  De culturele invulling werd verzorgd door de vijftienjarige Kyra Frimout.  Zij speelde op virtuoze wijze op haar harp.

 

Onderstaand vindt u enkele impressies van deze bijeenkomst.